8178 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Näin rakennat verkkonäkyvyydellesi hyvän pohjan – vinkkejä sisältömarkkinointiin

Kaupallinen yhteistyö: YIPI

Kun taloustilanne kiristyy ja markkinointibudjetteja tarkastellaan suurennuslasin alla, yritysten on löydettävä kustannustehokkaita ja pitkäkestoisia keinoja säilyttää ja kasvattaa verkkonäkyvyyttään. 

Monelle yritykselle vaikea tilanne tulee yllättäen, kun etukäteen yllätyksiin varautunut yritys voi saada kilpailuedun epävarmassa markkinatilanteessa. Yksi keino varautumiseen on sisältömarkkinointiin perustuva strategia, josta kerromme yhden esimerkin ja vinkkejä kuinka lähdet toteuttamaan sitä itse tai yhdessä kumppanin kanssa.

Miksi panostaa sisältömarkkinointiin?

Sisältömarkkinointi tarjoaa kestävän perustan verkkonäkyvyydelle, mikä on erityisen tärkeää aikoina, jolloin perinteisen mainonnan budjetit saattavat olla tiukilla. Kun maksetun mainonnan kampanjat päättyvät, niiden tuoma liikenne lakkaa usein saman tien. Sen sijaan laadukkaan ja kohdennetun sisällön tuottaminen voi houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivuillesi pitkänkin ajan kuluttua.

Hakukonemarkkinointiin erikoistuneen YIPI Oy:n markkinointijohtaja Joonas Laakkonen painottaa, että sisältömarkkinointiin tulisi panostaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta strateginen näkyvyys vaikeina aikoina on turvattu: 

“Sisältömarkkinoinnilla ja sitä tukevalla hakukonemarkkinoinnilla luodaan hyvä verkkonäkyvyyden pohja, joka tukee kaikkea markkinointiviestintää. Saavutettu orgaaninen hakukonenäkyvyys voi olla euroissa mitattuna todella arvokasta. Se lisää markkinoinnin kannattavuutta suhteessa omaan kilpailijakenttään, sillä kilpailijoiden on vaikeaa saavuttaa samaa ilman merkittäviä investointeja.”

Sisältömarkkinointi keskittyy arvokkaan, ajankohtaisen ja johdonmukaisen sisällön luomiseen. Koska kuluttajankin budjetti on tiukalla, on sisällöillä valtava rooli lopullisen ostopäätöksen kannalta, vaikka sisältö ei itsessään mainostaisi jotakin tiettyä tuotetta tai palvelua. Sisältö kannattaakin aina tuottaa lopullinen ostaja mielessä siten, että se vastaa heidän hakukonekäyttäytymistään.

Asiakkaiden hakukonekäyttäytymisen tutkiminen parantaa sisällön löydettävyyttä

Kun yritys panostaa verkkosivuihin ja vastaa siellä asiakkaiden hakemiin asioihin, voi vaikutus olla hyvin suuri. Sähköurakoitsija Aavasaksan Sähkö Oy teki vuonna 2022 päätöksen hakukoneoptimoitujen artikkelisisältöjen tuottamisesta verkkosivuille. Tämä tehtiin yhdessä hakukonemarkkinointiin erikoistuneen mainostoimisto YIPI Oy:n kanssa. Tavoitteena oli verkkomainonnan kulujen laskeminen ja panostaminen orgaaniseen näkyvyyteen, joka toisi parempia tuloksia.

Domainin aavasaksansahko.fi verkkosivuliikenne. Lähde: SEMRush

Hakukoneoptimoinnin ansiosta yrityksen verkkonäkyvyydelle on muodostunut vakaa pohja, jonka myötä verkkosivuilla käy tasaisen kasvavasti liikennettä ilman maksettua mainontaa. Analytiikkaohjelmisto SEMRushin perusteella yrityksen maksuttoman liikenteen arvo on tammikuun 2024 mittaushetkellä noin 800 euroa kuukaudessa, mikäli saman rahan käyttäisi Google-mainontaan. 

Liikenteen arvo on laskettu verkkosivuston orgaanisten hakutulossijoituksien perusteella, joka mallintaa arvioidun liikenteen verraten sitä Google-mainonnan klikkaushintoihin niillä avainsanoilla, joilla mainostetaan. Arvoon ei lukeudu brändinäkyvyys tai avainsanat, joilla ei tehdä mainontaa. Tämä on yritykselle kilpailuetu, joka kestää pitkän aikaa ja kasvaa ajan myötä. 

Kiinnostaako koko artikkeli? Lue helmikuussa 2024 julkaistu artikkeli STT Infossa.

Näin lähdet toteuttamaan sisältö- ja hakukonemarkkinointia

Kuten edellinen esimerkki osoittaa, hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin yhdistäminen on hyvä keino rakentaa verkkonäkyvyyden perusta, jonka päältä voidaan ponnistaa seuraavalle tasolle. Hyvää tässä on se, että perusasiat on helppo toteuttaa itse. Käydään läpi lyhyesti vaiheet, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa.

1. Nykytilanne ja tavoitteet: Lähde liikkeelle perusasioista ja tutki nykyiset verkkosivusi. 

 • Tutki nykyiset verkkosivusi: kuinka paljon saat yhteydenottoja tai myyntiä tänään ja kuinka paljon haluat niitä saada? 
 • Onko jokin tietty tuote tai palvelu jota haluat myydä enemmän? Tämä auttaa sinua suunnittelemaan ja kirjoittamaan sisältöä, joka palvelee liiketoimintasi tavoitteita.
 • Pohdi edelliset kohdat huomioiden resurssit, joita olet valmiina käyttämään edellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Onko sinulla aikaa kirjoittaa itse sisältöä vai haluatko ulkoistaa osan sen toteuttamisesta? Näin voit jakaa työtä mainostoimiston tai freelancerien kanssa.

2. Avainsana- ja kilpailijatutkimus ja sisältösuunnittelu: Kun suunnittelet, tutki mitä asiakkaasi ja kilpailijasi tekevät.

 • Avainsanatutkimus on hakukoneessa näkymisen peruspilari. Kun käytät termejä joita asiakkaasi etsivät, he löytävät sisältösi paremmin. Voit hyödyntää tähän esim. Surferin maksutonta Keyword Surfer -lisäosaa, joka kertoo sinulle Google-haun hakuvolyymin ja Google-mainonnan klikkihinnan. Listaa parhaat avainsanat hakuvolyymin perusteella Google Sheetsiin ja käytä niitä apunasi sisältösuunnittelussa.
 • Tiedätkö tai tunnetko, millä termeillä kilpailijasi ovat onnistuneet lisäämään hakukonenäkyvyyttään? Tätä kannattaa hyödyntää sisältöjen toteuttamisessa ja sopivan näkökulman etsimisessä. Suosittelemme käymään läpi kilpailijoiden sisältöjä parhaimmilla avainsanoilla, jotta ymmärrät minkälainen sisältö kiinnostaa asiakkaita. Älä kuitenkaan kopioi sisältöjä, se ei ole ok!
 • Mieti sisällöille sopiva näkökulma ja luonnostele vähintään pääotsikoittain mitä kerrot sisällössäsi lukijalle. Mitä asiakkaasi kysyvät tai pohtivat ennen ostopäätöksen tekemistä? Tämä tekee usein artikkelista arvokkaamman ja se konvertoituu paremmin potentiaalisiksi asiakkaiksi.
 • Pohdi suunnittelussa myös minne julkaiset sisältöjä. Hakukonenäkyvyyttä ei tarvitse rakentaa vain etusivulle tai palvelusivuille. Voit esimerkiksi kirjoittaa blogia, rikkomatta nykyisten sivujen rakennetta tai muuttamatta vanhaa sisältöä. Näin sivuistasi tulee monipuolisemmat ja ne keräävät paremmin liikennettä.
 • Pikavinkki kiireiselle tekijälle: Jos budjetissasi on varaa, tee tämä vaihe maksullisella työkalulla kuten SEMRushilla ja tulokset ovat todennäköisesti paremmat.

3. Sisällöntuotanto: Moni osaa kirjoittaa sisältöjä. SEO-sisällöissä on kuitenkin muutama juttu.

 • Tee sisällölle hyvä rakenne ja huomioi HTML tagit(eli otsikkorakenne), kuvien määrä ja riittävät kappalejaot. Tämä auttaa hakukonetta ymmärtämään tekstiä ja myös lukijaa lukemaan tekstiä helpommin. Lukemista voit helpottaa myös kursivoinnella, tummennuksilla ja linkityksillä.
 • Huomioi avainsanojen riittävä käyttö leipätekstissä, otsikoissa ja metatiedoissa. Sisällöstä tietty % tulee käyttää tiettyjä termejä ja lausekkeita, joita asiakkaasi käyttävät. Näiden määrä tulee avainsanojen ja kilpailijoiden tutkimisen kautta. Älä “roiski menemään” vaan tee tämä harkitusti ja tutkimukseen perustuen.
 • Pikavinkki kiireiselle tekijälle: Tee kaikki edellä mainittu SurferSEO:n avulla, ja varmistat, ettei mikään mene pieleen ja sisällöntuotanto on nopeampaa. Maksaa jonkin verran, mutta on sen vaivan arvoinen.

4. Sisällön julkaisu, jakelu ja mainonta: Seuraavaksi julkaistaan sisältö eri kanaviin.

 • Kun julkaiset sisältöä verkkosivuillesi, muista viedä hyvin tekemäsi rakenne myös sisällönhallintajärjestelmään ja varmista, että toteutat linkitykset loogisesti koko sivustoon nähden. Kun olet julkaissut sisällön, voit tehdä manuaalisen indeksoinnin Google Search Consolen avulla. Näin sisältösi löytyy nopeammin Googlesta.
 • Mikäli hyödynnät yrityksesi markkinoinnissa sosiaalista mediaa, muista laittaa postaukset ja linkittää uusi sisältösi seuraajiesi tietoon. Mikäli julkaiset sisältöjä myös muualla verkossa, linkitä artikkeli myös sinne.
 • Sisältöjen jakelussa kannattaa hyödyntää myös maksettua mainontaa. Näin pystyt testaamaan sisältösi toimivuuden ja huomaat nopeasti, viettääkö suurempi yleisö sisällön parissa aikaa vai ei. Mikäli sisältösi on hyvä, näin saat myös nopeammin yhteydenottoja! Verkkomainonnan perustekemiseen suosittelemme Google Adsia; mielellään yhdessä toimistokumppanin tai freelancerin  kanssa, mikäli sinulla itselläsi ei ole siitä kokemusta.

5. Seuranta ja jatkuva optimointi: Muista seurata sekä orgaanisten tulosten kehittymistä, että mainonnan onnistumista mikäli sitä toteutat. 

 • Kun sisältösi vanhenee, käy päivittämässä päivämäärät ja asiasisällöt ajankohtaiseksi. Linkitä vanhoja hyviä sisältöjä vanhaan, jotta liikenne kulkee artikkeleista toiseen.
 • Tee muutoksia kampanjoihin onnistumisten pohjalta ja etsi uusia avainsanoja ja mahdollisuuksia asiakaskäyttäytymisen perusteella. Kilpailutilanne ja markkina muuttuu jatkuvasti, joten siinä kannattaa pysyä mukana, jotta onnistut jatkossakin.
 • Tuota sisältöä jatkuvasti vähintään kerran kuukaudessa tinkimättä laadusta, mielellään jopa useammin. Yleinen virhe on se, että hakukoneoptimointi tehdään “kerralla kuntoon” ja tulokset jäävät laihoiksi. Kuten monessa muussakin asiassa: pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja päämäärätietoinen tekeminen tuo hyviä tuloksia.

YIPI – Kasvatamme arvoasi verkossa

YIPI on hakukonemarkkinointiin erikoistunut mainostoimisto. Kasvatamme asiakkaidemme arvoa verkossa dataohjautuvalla ja yksinkertaisella markkinoinnilla. Palveluihimme kuuluvat hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto, Google-mainonta, markkinoinnin konsultointi sekä erilaiset markkinoinnin ulkoistamispalvelut, joita toteutamme pääsääntöisesti pitkäaikaisena kumppanuutena. YIPI on virallinen Google Partner ja SEMRush Agency Partner.