8160 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Freelancer, hinnalla on väliä! – Hinnoittelu ja yritysmuodon valinta freelancerina

Kaupallinen yhteistyö: Zervant

Freelancer-työn aloittaminen on helppoa. Etsi ensimmäinen asiakas, hinnoittele toimeksianto, palauta valmis työ ja rahantuloa ei voi estää… Vai onnistuuko se näin sittenkään.

Moni freelancer tekee tietämättään töitä liian halvalla ja kuluttaa turhan paljon rahaa freelancer-työn sivukuluihin. Oikea hinnoittelu ja sopivan yritysmuodon valinta varmistavat, että freelancer-työ kannattaa. 

Freelancer, älä hinnoittele itseäsi liian alas

Oman työn hinnoittelu on kieltämättä vaikeaa. Harva meistä on luonteva myyntitykki, joka marssii asiakasyrityksen puheille hehkuttamaan omaa osaamistaan maasta taivaisiin. Etenkin moni aloitteleva freelancer sortuu itsensä ja taitojensa vähättelyyn, joka johtaa hintojen polkemiseen. Jos kaikki kilpailevat keskenään vain halvimmalla hinnalla, kaikki freelancerit kärsivät. 

Mikäli eteen vielä sattuu tinkivä asiakas, päätyy keltanokka kuluttamaan arvokasta aikaansa surkeaa palkkioon. Kun ensimmäinen freelance-palkkio sitten kilahtaa tilille sivukulujen jälkeen, saattaa lopullinen summa kauhistuttaa. Jos ensimmäiset toimeksiannot tulee tehtyä liian edullisesti, voi hintojen korottaminen samoille asiakkaille tulevaisuudessa tuntua vaikealta.

Palkkatöihin tottunut vertaa helposti freelancer-työn laskutusta palkkatyössä tehtävään tuntipalkkaan, mutta unohtaa, että freelancer-palkkion pitäisi kattaa kaikki freelancer-työstä koituvat sivukulut kuten verotuksen ja työvälineiden hankinnan.

Hyvä vinkki on pohtia, paljonko haluaisit tienata freelancer-työllä kuukaudessa tai vuodessa ja laskea, kuinka paljon sinun tulee laskuttaa, jotta saat kyseisen summan käteen kulujen jälkeen. Kärjistetysti, mitä enemmän laskutat, sitä vähemmän sinun tarvitsee työskennellä saavuttaaksesi haluamasi tulotason.

Tutki myös toisten freelancerien hintatasoa freelancer-palveluissa, niin saat osviittaa alasi yleisestä hintatasosta. Siihen ei kuitenkaan kannata takertua, vaan jos olet muita kokeneempi tai tarjoat kattavampaa palvelua, kannattaa sekin sisällyttää oman työn hinnoitteluun.

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys on monen aloittelevan freelancerin valinta, sillä se ei vaadi yrityksen perustamista ja sillä on helppo aloittaa. Kevytyrittäjä ei ole lainsäädännössä tunnettu termi, vaan sillä viitataan ilman yritystä laskuttavaan henkilöön. 

Kevytyrittäjänä laskutus hoidetaan laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu veloittaa laskutuksesta oman kulunsa, mutta huolehtii kirjanpidosta, verotuksesta ja sivukuluista puolestasi. Tämän jälkeen kevytyrittäjä voi nostaa rahat itselleen palkkana laskutuspalvelusta. 

Kevytyrittäjyys sopii erinomaisesti freelancerille, joka hankkii freelancer-työllä sivutuloja, tekee satunnaisia keikkatöitä tai haluaa testata uutta liikeideaa. Kevytyrittäjyys on joustavaa, sillä se on helppo aloittaa tai lopettaa milloin tahansa eikä siihen sisälly juurikaan paperitöitä. Laskutuspalveluista maksetaan käytön mukaan, eikä kevytyrittäjyys sido mihinkään. 

Myös kevytyrittäjä tarvitsee kuitenkin muiden yrittäjien tapaan YEL-vakuutuksen, mikäli säännöllinen tulo on noin 715 € / kuukausi tai vähintään 8 575,45 € / vuosi (2023). 

Kevytyrittäjyys ei välttämättä ole kaikille freelancereille edullisin vaihtoehto. Kevytyrittäjänä et voi nauttia yrittäjyyteen liittyvistä etuuksista, kuten verovähennyksistä tai luontoiseduista, etkä voi hakea starttirahaa yritystoiminnan aloittamiseen. Työtä varten tehtyjä hankintoja kuten tarvikkeita tai laitteita ei voi laittaa verotukseen.

Jos laskutussummat kasvavat, laskutuspalveluiden palvelumaksut voivat syödä suuren osan freelancer-työntekijän palkkatuloista, ja tällöin kevytyrittäjyyden helppous kääntyy itseään vastaan. 

Freelancer voi kevytyrittäjyyden sijasta laskuttaa työnsä myös verokortilla tai freelancer-palkkiona. Verokortilla työskenneltäessä käytetään palkansaajan verokorttia, ja työnantaja hoitaa ennakonpidätyksen ja muut työnantajan sivukulut. Palkkio työsuorituksesta tulee kyseeseen silloin, kun työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty. Näissä vaihtoehdoissa enemmän vaivaa syntyy asiakasyritykselle, joka joutuu huolehtimaan maksujen sivukuluihin liittyvästä byrokratiasta.

Lue Zervantin kattava opas freelancer-työhön, niin tiedät mistä aloittaa.

Milloin kannattaa perustaa yritys?

Lyhyesti sanottuna yrityksen perustamista kannattaa harkita silloin, kun freelancer-yrittäjyys on säännöllistä, tulot kasvavat, työtä varten on tehtävä hankintoja tai palkattava työntekijöitä. Yrityksen perustaminen mahdollistaa starttirahan tai yritystukien hakemisen, luontoisedut, verovähennykset sekä freelancer-työn kasvattamisen laajemmaksi yritystoiminnaksi. Yrittäjänä voit laskuttaa työt asiakkaalta suoraan, ilman laskutuspalveluita välikätenä.

Minkään yritysmuodon perustaminen ei ole erityisen vaikeaa tai kallista, mutta yritysmuodoissa on eroja ja sopivan yritysmuodon valintaan kannattaa panostaa. Tavallisimmat yritysmuodot freelancerille ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö tai osuuskunta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on kevyt yritysmuoto, joka sopii yksinyrittäjille. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksen sopimuksista ja veloista. Toiminimen etuna on se, että byrokratian määrä on huomattavasti pienempi kuin osakeyhtiöllä. Toiminimiyrittäjä ei nosta itselleen palkkaa tai osinkoja, vaan tekee yksityisottoja yrityksen tililtä.

Entä sopiiko osakeyhtiö freelancer-yrittäjälle? Osakeyhtiö voi olla freelancerille sopiva valinta, mikäli näkyvissä on yritystoiminnan laajentaminen, henkilöstön palkkaaminen tai yksityisen rahoituksen hakeminen. Vaikka osakeyhtiöön tarvitaankin vähintään yksi toinen henkilö hallituksen varajäseneksi, voi osakeyhtiötä pyörittää käytännössä yksin. 

Osakeyhtiö tuo mukanaan jonkin verran enemmän byrokratiaa kuin toiminimi, mutta osakeyhtiö on lain silmissä erillinen oikeushenkilö, eli yhtiö voi tehdä sopimuksia ja ottaa velkaa, tai omistaa kiinteistöjä ja laitteita. Osakeyhtiössä omistajat vastaavat veloista ja muista velvoitteista sijoittamansa pääoman verran.

Myös osuuskunta on etenkin luovien ja digitaalisten alojen freelancerien suosima yritysmuoto. Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama yritys, joka voi esimerkiksi jakaa työtiloja, asiakkuuksia tai hankkia asiakastoimeksiantoja yhteisenä ponnistuksena. Osuuskunta laskuttaa työn asiakkaalta, hoitaa työn hallintomaksut ja tilittää maksun freelancerille.

Voiko yrityksen perustamisesta olla haittaa?

Saatat miettiä, voiko yrityksen perustamisesta olla haittaa, jos freelancer-työ joskus loppuu, elämäntilanne muuttuu tai eteen tulee muita yllättäviä tilanteita. Yrittäjyydessä on tiettyjä riskejä, jotka yrityksen perustajan kannattaa ottaa huomioon, ja siksi freelancer-työn kokeileminen kevytyrittäjänä on usein hyvä vaihtoehto. 

Freelancer-tulojen epäsäännöllisyys ja epävarmuus on yksi yrittäjyyden riskeistä. Jos osa-aikainen freelancer mielii ryhtyä kokoaikaiseksi yrittäjäksi, tarkoittaa se tulojen hankkimisen vastuun siirtymistä täysin omille harteille. Jos freelancer-työtulot loppuvat, yrittäjyys voi vaikuttaa esimerkiksi työttömyystukiin. Lomat, sairastumiset ja muut tauot työntekoon ovat yksin yrittäjän vastuulla, kun työnantajaa ei ole. 

Yksinyrittäjänä toiminimellä olet myös itse kokonaan vastuussa yrityksen veloista ja sopimuksista, vaikka yritystoiminta ajettaisiin alas. Myös asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien ongelmat heijastuvat yrittäjään esimerkiksi silloin, jos asiakkaalla ei olekaan varaa maksaa laskujaan.

Yrittäjyyden riskejä ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä yrittäjyyden hyödyt useimmiten ylittävät haitat. Itsenäisenä yrittäjänä pääset konkreettisesti vaikuttamaan omaan työhösi, kehittämään itse omaa yritystoimintaasi haluamaasi suuntaan ja näkemään työsi jäljet omassa elämässäsi.

Onnea matkaan!

Kun astut freelancer-maailmaan, olet oman työsi herra. Älä aliarvioi osaamistasi, vaan pyydä työstäsi rohkeasti sopiva hinta. Freelancerina voit muokata työskentelytapojasi ja valintojasi matkan varrella, ja kevytyrittäjänä aloittaminen voi johtaa lopulta oman yrityksen perustamiseen.

Muistilista freelancerille:

  • Hinnoittele työsi niin, että siitä jää jotain käteen ja huomioi laskelmissa myös työn sivukulut
  • Valitse kevytyrittäjyys, jos työ on satunnaista, laskutus pientä tai haluat testata uutta liikeideaa
  • Jos laskutus lisääntyy, huomaa laskutuspalveluiden suuret palvelumaksut ja pohdi, olisiko aika perustaa yritys
  • Yrityksen perustaminen tuo mukanaan verohyödyt, luontoisedut ja rahoitusmahdollisuudet
  • Hanki toiminimi, kun haluat yrittäjyyden edut
  • Perusta osakeyhtiö, jos haluat laajentaa toimintaa tai hankkia rahoitusta
  • Harkitse myös osuuskuntaa