8125 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Ammatinharjoittajan hankintamenot ja poistot

Valokuvaaja tarvitsee työssään erilaisia valokuvaukseen liittyviä asioita kuten kameraa, kameratelinettä ja tietokonetta.  Näitä hankintoja on siis tehty yritystoimintaa varten.

Freelancerit tarvitsevat työssään yleensä pienempiä hankintoja ja pienempiä laitteita kuin esimerkiksi osakeyhtiöt. Poistoja voi kuitenkin tehdä periaatteessa kaikista niistä hankinnoista, joita yrittäjä tarvitsee suorittaakseen työnsä (olettaen että niitä käytetään useampana vuotena ja että niiden rahallinen arvo on tarpeeksi suuri) tai oppiakseen jotain työssä tarvittavasta taidoista.

Ammatinharjoittajan hankintamenot ja poistot

Mitä poisto tarkoittaa?

Käytännössä poisto merkitsee jonkun hyödykkeen eli tavaran arvon laskua. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii tietokone. Kun ammatinharjoittaja ostaa tänään tietokoneen ammatin harjoitusta varten, ei tuo tietokone enää 5 tai 10 vuoden päästä ole samanarvoinen kuin mitä se oli ostopäivänä. Tekniikka kehittyy ja laitteet kuluvat.

Tämä ns. hyödykkeen kuluma ja arvon lasku otetaan ylös kirjanpidossa poistona. Poiston suuruus riippuu lähinnä hyödykkeen käyttöajasta ja tyypistä. Poistojen tarkoituksena on myös ottaa menot kirjanpidossa esille vähitellen, sillä myös hyödykkeen avulla ansaittu tulo kertyy toiminimelle vähitellen. Pienempien hankintojen käyttöaika on yleensä lyhempi kuin esimerkiksi rakennusten tai isompien kalustojen kuten vaikka traktorin, varastotilan tai kuorma-auton käyttöaika ja näin ollen voidaan mahdollisesti poisto tehdä jo samana vuonna.

Miten hankinnat merkitään kirjanpitoon?

Freelancerille tyypillisimmät lyhytaikaiset hankintamenot:

  • Matkapuhelin
  • Tabletti
  • Tietokone
  • Atk-tarvikkeet
  • Kirjallisuus ja ohjelmistot

Pääasiassa nämä ovat kaikki sellaisia hankintoja, joista voidaan tehdä jonkinlaisia poistoja sillä ne ovat pitkäaikaisessa käytössä ja niillä on tietty rahallinen arvo. Kirjanpidossa on kuitenkin aina poikkeuksia joten on hyvä keskustella ensin kirjanpitäjän kanssa jotta kirjaukset menevät oikein. Hankinnan voi vähentää suoraan kirjapidossa, mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa kun alv. on 0.

Kirjanpidollisesti hankinnoista tehdään poisto. Tämä tarkoittaa sitä, että kulut vähennetään kirjanpidossa vähitellen sen sijaan että ne vähennettäisiin heti hankinnan yhteydessä, mikä siis väärentäisi kirjanpitoa koska hankintaa käytetään useampana vuotena. Meno kirjataan ensin varallisuustilille kirjanpitoon ja sitten siitä tehdään poistoja. Poistojen arvo riippuu mm. hyödykkeen käyttöajasta.

Poistot pienentävät tulosta tuloslaskelmassa

Poistoja kirjataan kun toiminimi-yritys ostaa ammatinharjoitusta varten jonkin laitteen, jonka avulla yritys kerää tuottoja ja joka toimii työkaluna ammatinharjoittamisessa. Tällä tavoin poistot ns. pienentävät tulosta tuloslaskelmassa.

Hankintojen kirjaaminen kirjanpitoon helpottuu huomattavasti hyvällä kirjanpito ohjelmalla. Kokeile Zervant kirjanpito- ja laskutusohjelmaa ilmaiseksi niin näet kuinka helposti voit kirjata poistot kirjanpitoon.

1 Comment
  1. Hyvä tietää! Tätä infoa olenkin etsinyt, mutta muilla sivuilla asiat on kirjoitettu liian epäselvästi.